Logo SSVU

Procedure lidmaatschap

Als u te kennen heeft gegeven geintresseerd te zijn in de schietsport, ontvangt u per e-mail een aanmeldingsformulier. Na ontvangst van het door u ingevulde formulier zal een afspraak gemaakt worden om nader kennis te maken. U heeft dan een orienterend gesprek op de verenigingsaccommodatie met twee bestuursleden. Na het gesprek besluit u of u uw aanvraag wilt vervolgen of niet.

 

Indien u uw aanvraag heeft ondertekend neemt het bestuur vervolgens het besluit of u tot aspirant van SSV Ultrajectum wordt toegelaten. U krijgt altijd schriftelijk bericht van het bestuursbesluit. Mocht u niet als aspirant toegelaten worden dan kan daar niet over gecorrespondeerd worden.

 

Het aanbod van de vereniging om in aanmerking te komen om als aspirant toegelaten te worden is drie maanden geldig: indien wij niets meer van u horen, omdat u bijv. afziet van een mogelijk lidmaatschap, vervalt na 3 maanden het aanbod van de vereniging om lid te worden en worden uw gegevens vernietigd.

 

Indien uw aanvraag voor het lidmaatschap in behandeling wordt genomen ontvangt u bij het schriftelijk bericht een aanvullend pakket met nadere informatie waarmee u o.a. een VOG t.b.v. de schietsport kunt aanvragen.

 

Specifiek voor de jeugd:
Ook hier wordt gevraagd een aanmeldingsformulier in te vullen samen met 1 van de ouders. Daarna word je uitgenodigd voor een gesprek met 1 van de bestuursleden. Als dit gesprek positief wordt bevonden, krijg je een uitnodiging om aspirant lid te worden. Jeugdleden onder de 16 jaar hebben geen VOG verklaring nodig. De aspirant contributie en een pasfoto is wel nodig. 

V.O.G.

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is noodzakelijk om u als aspirant-lid aan te kunnen nemen: zonder VOG kunnen wij u niet als aspirant-lid inschrijven. Het wordt afgeraden om zelfstandig een VOG aan te vragen: u ontvangt van ons een aanvraagformulier en u dient dit bij uw gemeente in.

 

Druk op de onderstaande knop voor meer informatie omtrent het aanvragen van een V.O.G. 

Aspirant lidmaatschap & jeugd

Indien u alle benodigde documenten ect. heeft ingeleverd en het lidmaatschap heeft betaald wordt u aangemeld bij de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, de overkoepelende organisatie voor de schietsport in Nederland): zij registreren u als (aspirant) lid van onze vereniging.
Na ontvangst van uw KNSA licentie bent u aspirant-lid van de vereniging, ontvangt u uw bewijs van (aspirant) lidmaatschap en een schietboekje waar u uw schietbeurten dient te registreren.

Het aspirant lidmaatschap duurt minimaal een half jaar. In deze periode dient u de training te volgen en dient u daarna regelmatig uw schietoefeningen te verrichten. Aan het einde van het half jaar zal met u een afspraak gemaakt worden voor een thuisbezoek door de TAC (Toelatings Advies Commissie). Het bestuur beslist of u toegelaten zult worden als volwaardig lid van de vereniging.

 

Specifiek voor jeugdleden duurt de aspiranten periode ook 6 maanden. In deze periode wordt u getraind op het luchtschieten. In het schietboekje kunnen de schietbeurten geregistreerd worden d.m.v een speciale stempel voor het luchtschieten. Na 6 maanden zal een gesprek gepland worden met 1 van de bestuursleden om te evalueren en te kijken of het jeugdlid volwaardig lid kan worden. 

Aanvragen bijzonder verlof

Om de schietsport te beoefenen is het niet noodzakelijk om een eigen wapen te bezitten: u kunt als elk lid gebruik maken van de verenigingswapens.
Als een lid van onze vereniging in aanmerking wenst te komen voor het aanvragen van een bijzonder verlof dient men in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met het bestuur.