Logo SSVU

Gastschutters SSV Ultrajectum

Welkom bij SSV Ultrajectum

Gastschutters zijn zeer welkom om tijdens reguliere schiettijden hun sport te beoefenen op een van onze banen binnen het markante en historische gebouw “de Plofsluis”.

De schiet vereniging heeft de beschikking over:

  • 25 meter service / militaire pistoolbaan.
  • 25 meter pistoolbaan met elektrisch baan transport.
  • 50 meter klein kaliber geweer baan.
 

De openingstijden van onze schietbanen zijn:

  • Dinsdag: 19:30 – 22:30
  • Donderdag: 19:30 – 22:30
  • Zaterdag : 09:30-12:30
 

De gastschutter zal na inschrijving bij de baangriffier even wegwijs gemaakt worden door een van de aanwezige leden.

Van de gastschutter vragen wij het volgende :

  • Hij of zij heeft een geldige KNSA licentie, geldig verlof, schietregister en legitimatie welke allen getoond worden aan de griffier.
  • Hij of zij maakt gebruik van een eigen wapen met eigen munitie zoals vermeld op het verlof. (NB magnum munitie mag op geen enkele baan verschoten worden. Volmantel mag niet op de gewone pistoolbaan geschoten worden.)
  • De gast schutter betaald een vergoeding van €15 /uur bij de baangriffier. (Pinnen is mogelijk).
  • De schiettijd is maximaal een uur.
 

Indien u interesse heeft en daadwerkelijk op onze vereniging wil schieten vragen wij u het formulier met de volgende link te downloaden, in te vullen, afdrukken en met uw bezoek mee te nemen.

NB: Het bestuur houdt zich altijd het recht voor om de toegang van gast schutters te weigeren of ontzeggen, zonder verdere opgaaf van reden.