Logo SSVU

Oorsprong S.S.V. Ultrajectum

Schietsportvereniging Ultrajectum is op 2 februari 1973 opgericht en is van oorsprong een Utrechtse vereniging, hetgeen de naamgeving van de vereniging verklaart. 

 

In de eerste vijf jaren van haar bestaan heeft de vereniging uitsluitend gebruik kunnen maken van de open militaire schietbanen op de Leusderheide. Gezien de nogal wisselende weersomstandigheden in Nederland niet bepaald de meest ideale accommodatie om serieus de schietsport te beoefenen. 

Na de nodige verkenningen is het uiteindelijk gelukt in 1977 de beschikking te krijgen over de zogenaamde Plofsluis over het Amsterdam-Rijnkanaal in Nieuwegein. Vanaf februari 1978 is daar in eigen beheer een overdekte schietaccommodatie gerealiseerd. In de loop der jaren is een 25 meter pistool/geweerbaan (5 schietpunten) tot stand gekomen, alsmede een kantine, een 50 meter klein kaliber geweerbaan (5 schietpunten) en een militair pistoolbaan (7 schietpunten).

 

Daarnaast maakt de vereniging gebruik van een overdekte 100 meter groot kaliber geweerbaan (6 schietpunten) van collega schietvereniging SV Neerlandia in Ede.

Naamgeving en logo

De naam van de vereniging is gebaseerd op de oude Romeinse naam van de stad Utrecht (Ultrajectum / Trajectum ad Rhenum).
Na ingebruikname van de accommodatie in Nieuwegein is deze plaats ook officieel de vestigingsplaats van de vereniging geworden.


Het logo van de vereniging bestaat uit een groen/wit achtervlak, dat diagonaal gescheiden is. 

Op de voorgrond staat een doelschijf, waarin twee gekruiste Colt Peacemaker revolvers zijn afgebeeld. De schijf wordt omgeven door twee lauwertakken met 22 blaadjes. Deze takken symboliseren de twee groepen oprichters van de vereniging, de blaadjes de oorspronkelijke 22 eerste leden. 

De vereniging kent thans zo’n 135 leden.

 

Logo SSVU

Doelstelling S.S.V. Ultrajectum

De vereniging stelt zich ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen op de meest uitgebreide wijze de schietsport te beoefenen binnen de mogelijkheden die geboden worden door haar eigen accommodatie, de KNSA en de wet.
Van haar leden verlangt de vereniging dat zij zich serieus bezighouden met beoefening van de schietsport. 

 

De vereniging tracht de doelstelling te realiseren door de leden gebruik te laten maken van de eigen schietaccommodatie, door hen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan vele onderlinge en externe schietwedstrijden, door zelf cursussen voor leden te organiseren dan wel leden te laten deelnemen aan door anderen te geven cursussen, door leden in staat te stellen aan alle overige activiteiten deel te nemen, die de schietsport in de meest ruime zin bevorderen.

Binnen deze doelstelling wordt van leden een actieve houding verwacht, niet alleen t.a.v. de beoefening van de schietsport (ten minste 18 schietpresenties per jaar is een eis van de vereniging), maar ook t.a.v. andere activiteiten en werkzaamheden binnen de vereniging.

Disciplines

De veelzijdige accommodatie maakt het mogelijk bij S.S.V. Ultrajectum vele disciplines van de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie (de KNSA is de landelijke schietsportbond) te beoefenen. 

 

Klein- en groot kaliber pistool en revolver; militair pistool; klein- en groot kaliber geweer; militair geweer en veteranengeweer; luchtgeweer en luchtpistool. 

 

Ook de ruime openingstijden (dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond en zaterdag) van de schietaccommodatie bieden vele oefenmogelijkheden.