Logo SSVU

MILITAIR PISTOOL

 

Deze discipline wordt verschoten op 3(drie) nationale Militair Pistoolschijven (hart-op-hart afstand 75 cm).

Iedere deelnemer start zijn/haar serie op nieuwe schietschijven.

 

Oog- en oorbescherming:   VERPLICHT

 

art. 4.5.1 van het K.N.S.A. Vademecum Deel 1, tab.6

Iedere schutter die aan een wedstrijd deelneemt, alsmede het op de schietbaan aanwezige kader, is verplicht om tijdens het schieten een veiligheidsbril te dragen.

 

De gehele wedstrijd wordt in tijd geschoten t.w.:

 

  aantalaantal  
 Afstand:schoten:schijven:tijd:houding:
      
Proef25 mtr.61  3 min.staand
Precisie25 mtr.61  3 min.staand
Snelvuur20 mtr.6115 sec.staand
Vuurverdelen20 mtr.6212 sec.knielend
Vuurverdelen15 mtr.63  9 sec.staand
  • Het verplaatsen naar de volgende schietafstand gebeurd ALTIJD met geplaatste veiligheidsvlag.

De knielende houding wordt als volgt omschreven:

  • men knielt op de knie van dezelfde zijde als de hand waarmee het wapen wordt vastgehouden en afgevuurd.
  • Men knielt op de knie van de andere zijde als de hand waarmee het wapen wordt vastgehouden en afgevuurd, waarbij het lichaam (beide schouders) één lijn vormt met de schiet-as

De discipline Militairpistool wordt verschoten op vaste schijven met pistool of revolver met een kaliber 7.62 t/m 11.66 mm (centraalvuur) (kal..30 t/m .459) en een trekkerdruk van min. 1360 gr. De looplengte is max. 6″ (152,4/153,0 mm) en de greep mag niet verstelbaar zijn en mag ook niet breder zijn dan 44 mm.

De diepte van het oplegstuk van de greep welke rust  op de bovenkant van de hand, tussen duim en wijsvinger, mag niet dieper zijn dan 3 cm.

 

Tijdens de wedstrijd(oefening) is het gebruik van een hulzenvanger en een knielkussen in de 1e serie vuurverdelen NIET toegestaan.

In tegenstelling tot alle andere disciplines kent de discipline Militairpistool geen kledingvoorschrift en is het toegestaan hoge (enkelomsluitende) schoenen te dragen.

 

Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt de schut(s)ter de gelegenheid de schietbaan te betreden om zijn/haar uitrusting uit te pakken, de veiligheidsvlag plaatsen in het  handvuurwapen en gereed te leggen. Wanneer dit (op indicatie van de baancommandant) is gebeurd krijgt de schut(s)ter 3 minuten de tijd om zich te installeren en voor te bereiden op de wedstrijd.

 

Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een hoofdbaancommandant (geeft commando’s) en zijn er baancommandanten aanwezig.

De navolgende commando’s worden met luider stem gegeven:

  • Voorbereidingstijd van 3 minuten start nu. ( het is de schut(s)ter toegestaan richtoefeningen te maken en droog te vuren).
  • STOP: ** Wapens laden voor de proefserie: (d.w.z. veiligheidsvlag verwijderen, patroonhouder/trommel vullen en wapen doorladen) schutter mag proefaanslagen maken. De schutter krijgt voldoende tijd om een magazijn of cilinder te vullen.
  • Attentie: ( niet van toepassing op proef- en 1e wedstrijdserie van 3 min.) schutter brengt dan zijn wapen in vaardige houding d.w.z. wapen laten zakken tot op 45º graden van het lichaam zonder ondersteuning.  Een kort fluitsignaal geeft de starttijd aan.  Een fluitsignaal van 2 sec. geeft eindtijd aan. In het fluitsignaal mag geschoten worden. LET WEL: einde fluitsignaal is einde wedstrijdserie!!
  • Wapens ontladen en veiligheidsvlag plaatsen:  het wapen wordt geopend omhoog gehouden voor inspectie door de hoofdbaancommandant, na akkoord mag u het wapen neerleggen of opbergen in een foedraal.

Na volledige controle geeft  de hoofdbaancommandant de baan veilig voor het tellen en afplakken van de schietschijven.

De treffers worden nu aangewezen d.m.v. een aanwijsstok in de kleuren rood/wit en luid en duidelijk afgeroepen, genoteerd en afgeplakt.

Wanneer dit alles is gebeurd en de baan weer vrij is begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten b.v. precisie op 1 schijf,  snelvuur op 1 schijf, vuurverdelen over twee schijven enz. enz.

 

De treffers moeten en worden bij twijfel gemeten met een passende schotmaat.

 

®

Te late schoten:

Indien schoten vallen na het fluitsignaal, wordt de hoogste score als 0(nul) gewaardeerd.

 

Schietpet is toegestaan.