s.s.v.Ultrajectum

Nieuwegein

 

Sportpistool licht en zwaar kaliber

De discipline

De discipline Sportpistool licht en zwaar wordt verschoten in twee gedeelten;
  • een statisch gedeelte waarin 1 proefserie en 6 wedstrijdseries van 5 schoten in 5 minuten op een stilstaande schijf;
  • een dynamisch gedeelte waarin 1 proefserie en 6 wedstrijdseries van 5 schoten op een schietschijf die 5 keer achtereen 7 seconden voordraaid en 3 seconden blijft voorstaan.
    Het wapen mag, wanneer de schietschijf voordraaid, vanuit de vaardighouding gericht worden voor het lossen van slechts 1 schot. Waarna weer de vaardig houding moet worden aangenomen. Vooraf aan elk gedeelte worden 5 proefschoten gelost om te controleren of het wapen goed staat afgesteld. Uiteraard is er dan een aantal spelregels.
De wapens

De discipline sportpistool licht wordt verschoten met pistool of revolver met een kaliber 5.6 mm (.22) en een trekkerdruk van minimaal 1000 gram.
De discipline sportpistool zwaar wordt verschoten met pistool of revolver met een kaliber 7.62 tot en met 9.65 mm (.30 t/m .38) en een trekkerdruk van minimaal 1360 gram. De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder wegen dan 1400 gram inclusief accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn.

De commando's bij het statische gedeelte

Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die luid de commando's zal geven.
Voor het statische gedeelte zijn dat:

De schutter kan zich gereed maken voor de proefserie of eerste wedstrijdserie de tijd hiervoor bedraagd 1 minuut. In deze minuut kan de schutter zich uitlijnen voor de wedstrijd, de houder laden, wapen laden en doorladen.
Na deze minuut volgt het commando "U tijd gaat nu in"

Nadat de 5 minuten zijn verstreken krijgt u het commando: "Schijven wisselen."
U tijd gaat NU in.


De commando's bij het dynamische gedeelte

Deze commando's worden steeds herhaald voor zowel de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde serie.
Voor het dynamische gedeelte zijn dat:

De schutter kan zich gereed maken voor de proefserie of de eerste wedstrijdserie.
Uw schietschijf staat 3 seconden voor en is 7 seconden weggedraaid.
Patroonhouders vullen (5 patronen).
Wapens laden.
Bent u gereed? (Wanneer geen schutter reageert volgt er na 3 seconde het commando).
Vaardig houding (Dat wil zeggen, wapen op 45 graden van het lichaam).
U tijd gaat NU in. (De schietschijf draait nu weg en komt na 7 seconden weer voor).


Nadat de tijd is verstreken volgt het commando,

Wapens ontladen en geopend neerleggen.

Ook hier worden deze commando's steeds herhaald voor zowel de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde serie. Toegevoegd wordt hier het commando, VAARDIG HOUDING. De schutter moet het wapen op maximaal 45 graden van de as van het lichaam houden, zonder te rusten op de tafel, en dus niet gericht op de schijf. Het wapen mag pas worden opgeheven op het moment dat de schijven beginnen voor te draaien, beslist niet eerder.

Bij storing


Wanneer in de dynamische serie een storing aan het wapen optreed, steekt de schutter zijn hand op en blijft hij/zij met zijn/haar handen van het wapen af. Elke poging om zelf de storing op te heffen is zondermeer een ongeldige storing. Na twee ongeldige storingen moet de schietbaan worden verlaten.
NB. De baancommandant controleert eerst het trekkermechanisme.


Bij twijfel


De treffers moeten en worden bij twijfel gemeten met een schotmaat kaliber .22 bij licht kaliber en een schootmaat 9.65 mm bij zwaar kaliber.Lange schoten bij sportpistool zijn schoten die gelost worden terwijl de schijf in beweging is en worden gemeten in horizontale richting met een doorzichtig meetlatje. De inslag bij kaliber .22/5.6 mm mag niet groter zijn dan 7 mm en voor de andere kalibers niet groter dan 11 mm. De binnenzijde van de treffer bepaalt de score.